Działalność Badawczo Rozwojowa

W ramach działań badawczo-rozwojowych realizujemy projekt:

"Wzrost innowacyjności firmy Agreemout Sp. z o.o. poprzez realizację prac B+R zmierzających do opracowania globalnie skalowalnej innowacyjnej technologii e-negocjacji"

dofinansowany z Funduszy Europejskich kwotą  469 694,16 zł.

Jest to projekt nr RPMP.01.02.01-12-0333/17-00 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2004-2020. Wartość projektu to 708 865,56 zł. 

logoEU2

 

Celem projektu jest opracowania globalnie skalowalnej innowacyjnej technologii e-negocjacji. 

Efektem projektu będzie implementacja prototypu systemu negocjacji online. 

  ul. Zbaraska 3, 30-389 Kraków
  e-mail: contact@agreemount.pl